Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

24. ožujka 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 592 981 −2
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 508 684 963
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 230 451 −51
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 278 234 1 014
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 14 040 −719
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 13 962 980
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 13 962 980
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 221 966 39
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 974 −3
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 220 935 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 57 42
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 45 306 5 134
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 106 337 −2 315
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 928 183 −1 920
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 178 154 −394
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 539 0
9 Ostala imovina 311 104 −19
Ukupno imovina 7 835 921 4 061
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 553 313 −1 156
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 223 688 47 744
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 174 908 −59 984
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 047 506 107 711
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 273 16
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 37 037 3 459
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 510 012 −60 480
  5.1 Opća država 417 958 −7 454
  5.2 Ostale obveze 92 054 −53 026
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 316 509 11 504
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 926 494
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 279 −74
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 279 −74
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 182 361 0
10 Ostale obveze 286 898 2 558
11 Računi revalorizacije 589 140 0
12 Kapital i pričuve 120 759 13
Ukupno obveze 7 835 921 4 061
Annexes
28 March 2023