Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

24 martie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 592 981 −2
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 508 684 963
  2.1 Creanțe asupra FMI 230 451 −51
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 278 234 1 014
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 14 040 −719
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 13 962 980
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 13 962 980
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 221 966 39
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 974 −3
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 220 935 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 57 42
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 45 306 5 134
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 106 337 −2 315
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 928 183 −1 920
  7.2 Alte titluri de valoare 178 154 −394
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 539 0
9 Alte active 311 104 −19
Total active 7 835 921 4 061
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 553 313 −1 156
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 223 688 47 744
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 174 908 −59 984
  2.2 Facilitatea de depozit 4 047 506 107 711
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 273 16
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 37 037 3 459
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 510 012 −60 480
  5.1 Administrație publică 417 958 −7 454
  5.2 Alte pasive 92 054 −53 026
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 316 509 11 504
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 926 494
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 279 −74
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 279 −74
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 182 361 0
10 Alte pasive 286 898 2 558
11 Conturi de reevaluare 589 140 0
12 Capital și rezerve 120 759 13
Total pasive 7 835 921 4 061
Annexes
28 March 2023