SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

24. marts 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 592.981 −2
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 508.684 963
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 230.451 −51
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 278.234 1.014
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 14.040 −719
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 13.962 980
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 13.962 980
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.221.966 39
  5.1 Primære markedsoperationer 974 −3
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.220.935 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 57 42
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 45.306 5.134
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.106.337 −2.315
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.928.183 −1.920
  7.2 Andre værdipapirer 178.154 −394
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.539 0
9 Andre aktiver 311.104 −19
Aktiver i alt 7.835.921 4.061
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.553.313 −1.156
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.223.688 47.744
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 174.908 −59.984
  2.2 Indlånsfacilitet 4.047.506 107.711
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.273 16
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 37.037 3.459
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 510.012 −60.480
  5.1 Offentlig forvaltning og service 417.958 −7.454
  5.2 Andre forpligtelser 92.054 −53.026
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 316.509 11.504
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 10.926 494
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.279 −74
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.279 −74
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 182.361 0
10 Andre forpligtelser 286.898 2.558
11 Revalueringskonti 589.140 0
12 Kapital og reserver 120.759 13
Passiver i alt 7.835.921 4.061
Annexes
28 March 2023