Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 03 24
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 592 981 −2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 508 684 963
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 230 451 −51
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 278 234 1 014
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 14 040 −719
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 13 962 980
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 13 962 980
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 221 966 39
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 974 −3
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 220 935 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 57 42
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 45 306 5 134
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 106 337 −2 315
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 928 183 −1 920
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 178 154 −394
8 Valdžios skola eurais 21 539 0
9 Kitas turtas 311 104 −19
Visas turtas 7 835 921 4 061
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 553 313 −1 156
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 223 688 47 744
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 174 908 −59 984
  2.2 Indėlių galimybė 4 047 506 107 711
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 273 16
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 037 3 459
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 510 012 −60 480
  5.1 Valdžiai 417 958 −7 454
  5.2 Kiti įsipareigojimai 92 054 −53 026
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 316 509 11 504
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 926 494
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 279 −74
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 279 −74
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 182 361 0
10 Kiti įsipareigojimai 286 898 2 558
11 Perkainojimo sąskaitos 589 140 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 759 13
Visi įsipareigojimai 7 835 921 4 061
Annexes
28 March 2023