Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

24. märts 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 592 981 −2
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 508 684 963
  2.1 Nõuded IMFi vastu 230 451 −51
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 278 234 1 014
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 14 040 −719
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 13 962 980
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 13 962 980
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 221 966 39
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 974 −3
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 220 935 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 57 42
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 45 306 5 134
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 106 337 −2 315
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 928 183 −1 920
  7.2 Muud väärtpaberid 178 154 −394
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 539 0
9 Muud varad 311 104 −19
Varad kokku 7 835 921 4 061
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 553 313 −1 156
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 223 688 47 744
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 174 908 −59 984
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 047 506 107 711
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 273 16
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 37 037 3 459
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 510 012 −60 480
  5.1 Valitsussektor 417 958 −7 454
  5.2 Muud kohustused 92 054 −53 026
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 316 509 11 504
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 10 926 494
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 279 −74
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 279 −74
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 182 361 0
10 Muud kohustused 286 898 2 558
11 Ümberhindluskontod 589 140 0
12 Kapital ja reservid 120 759 13
Kohustused kokku 7 835 921 4 061
Annexes
28 March 2023