Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

24.3.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 592 981 −2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 508 684 963
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 230 451 −51
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 278 234 1 014
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 14 040 −719
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 13 962 980
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 13 962 980
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 221 966 39
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 974 −3
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 220 935 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 57 42
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 45 306 5 134
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 106 337 −2 315
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 928 183 −1 920
  7.2 Muut arvopaperit 178 154 −394
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 539 0
9 Muut saamiset 311 104 −19
Vastaavaa yhteensä 7 835 921 4 061
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 553 313 −1 156
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 223 688 47 744
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 174 908 −59 984
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 047 506 107 711
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 273 16
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 37 037 3 459
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 510 012 −60 480
  5.1 Julkisyhteisöt 417 958 −7 454
  5.2 Muut 92 054 −53 026
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 316 509 11 504
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 10 926 494
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 279 −74
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 279 −74
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 182 361 0
10 Muut velat 286 898 2 558
11 Arvonmuutostilit 589 140 0
12 Pääoma ja rahastot 120 759 13
Vastattavaa yhteensä 7 835 921 4 061
Annexes
28 March 2023