Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

24. března 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 592 981 −2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 508 684 963
  2.1 Pohledávky za MMF 230 451 −51
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 278 234 1 014
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 040 −719
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 13 962 980
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 13 962 980
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 221 966 39
  5.1 Hlavní refinanční operace 974 −3
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 220 935 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 57 42
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 45 306 5 134
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 106 337 −2 315
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 928 183 −1 920
  7.2 Ostatní cenné papíry 178 154 −394
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 539 0
9 Ostatní aktiva 311 104 −19
Aktiva celkem 7 835 921 4 061
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 553 313 −1 156
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 223 688 47 744
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 174 908 −59 984
  2.2 Vkladová facilita 4 047 506 107 711
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 273 16
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 37 037 3 459
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 510 012 −60 480
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 417 958 −7 454
  5.2 Ostatní závazky 92 054 −53 026
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 316 509 11 504
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 10 926 494
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 279 −74
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 279 −74
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 182 361 0
10 Ostatní závazky 286 898 2 558
11 Účty přecenění 589 140 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 759 13
Pasiva celkem 7 835 921 4 061
Annexes
28 March 2023