Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

24. veljače 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 592 990 −14
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 507 786 2 507
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 230 497 265
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 277 289 2 241
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 15 599 −1 008
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 356 10
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 356 10
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 222 192 −36 586
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 223 427
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 220 935 −37 017
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 35 4
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 36 184 807
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 121 010 1 970
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 942 856 294
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 178 153 1 676
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 539 0
9 Ostala imovina 309 729 −1 883
Ukupno imovina 7 839 385 −34 197
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 553 763 −479
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 285 342 −48 349
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 172 020 7 035
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 112 013 −55 374
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 309 −10
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 29 540 −3 062
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 496 133 29 526
  5.1 Opća država 402 549 30 040
  5.2 Ostale obveze 93 584 −514
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 278 814 −10 813
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 823 −94
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 6 138 1 100
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 6 138 1 100
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 182 361 0
10 Ostale obveze 290 941 −2 025
11 Računi revalorizacije 589 140 0
12 Kapital i pričuve 116 389 0
Ukupno obveze 7 839 385 −34 197
Annexes
28 February 2023