Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

24. veebruar 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 592 990 −14
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 507 786 2 507
  2.1 Nõuded IMFi vastu 230 497 265
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 277 289 2 241
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 15 599 −1 008
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 356 10
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 356 10
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 222 192 −36 586
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 223 427
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 220 935 −37 017
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 35 4
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 36 184 807
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 121 010 1 970
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 942 856 294
  7.2 Muud väärtpaberid 178 153 1 676
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 539 0
9 Muud varad 309 729 −1 883
Varad kokku 7 839 385 −34 197
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 553 763 −479
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 285 342 −48 349
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 172 020 7 035
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 112 013 −55 374
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 309 −10
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 29 540 −3 062
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 496 133 29 526
  5.1 Valitsussektor 402 549 30 040
  5.2 Muud kohustused 93 584 −514
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 278 814 −10 813
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 10 823 −94
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 6 138 1 100
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 6 138 1 100
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 182 361 0
10 Muud kohustused 290 941 −2 025
11 Ümberhindluskontod 589 140 0
12 Kapital ja reservid 116 389 0
Kohustused kokku 7 839 385 −34 197
Annexes
28 February 2023