Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 02 24
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 592 990 −14
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 507 786 2 507
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 230 497 265
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 277 289 2 241
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 599 −1 008
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 356 10
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 356 10
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 222 192 −36 586
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 223 427
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 220 935 −37 017
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 35 4
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 36 184 807
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 121 010 1 970
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 942 856 294
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 178 153 1 676
8 Valdžios skola eurais 21 539 0
9 Kitas turtas 309 729 −1 883
Visas turtas 7 839 385 −34 197
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 553 763 −479
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 285 342 −48 349
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 172 020 7 035
  2.2 Indėlių galimybė 4 112 013 −55 374
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 309 −10
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 29 540 −3 062
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 496 133 29 526
  5.1 Valdžiai 402 549 30 040
  5.2 Kiti įsipareigojimai 93 584 −514
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 278 814 −10 813
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 823 −94
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 138 1 100
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 6 138 1 100
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 182 361 0
10 Kiti įsipareigojimai 290 941 −2 025
11 Perkainojimo sąskaitos 589 140 0
12 Kapitalas ir rezervai 116 389 0
Visi įsipareigojimai 7 839 385 −34 197
Annexes
28 February 2023