Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

24.2.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 592 990 −14
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 507 786 2 507
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 230 497 265
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 277 289 2 241
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 15 599 −1 008
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 356 10
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 356 10
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 222 192 −36 586
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 223 427
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 220 935 −37 017
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 35 4
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 36 184 807
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 121 010 1 970
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 942 856 294
  7.2 Muut arvopaperit 178 153 1 676
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 539 0
9 Muut saamiset 309 729 −1 883
Vastaavaa yhteensä 7 839 385 −34 197
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 553 763 −479
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 285 342 −48 349
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 172 020 7 035
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 112 013 −55 374
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 309 −10
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 29 540 −3 062
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 496 133 29 526
  5.1 Julkisyhteisöt 402 549 30 040
  5.2 Muut 93 584 −514
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 278 814 −10 813
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 10 823 −94
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 6 138 1 100
  8.1 Talletukset ja muut velat 6 138 1 100
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 182 361 0
10 Muut velat 290 941 −2 025
11 Arvonmuutostilit 589 140 0
12 Pääoma ja rahastot 116 389 0
Vastattavaa yhteensä 7 839 385 −34 197
Annexes
28 February 2023