SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

24. februar 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 592.990 −14
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 507.786 2.507
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 230.497 265
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 277.289 2.241
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 15.599 −1.008
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.356 10
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.356 10
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.222.192 −36.586
  5.1 Primære markedsoperationer 1.223 427
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.220.935 −37.017
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 35 4
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 36.184 807
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.121.010 1.970
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.942.856 294
  7.2 Andre værdipapirer 178.153 1.676
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.539 0
9 Andre aktiver 309.729 −1.883
Aktiver i alt 7.839.385 −34.197
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.553.763 −479
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.285.342 −48.349
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 172.020 7.035
  2.2 Indlånsfacilitet 4.112.013 −55.374
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.309 −10
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 29.540 −3.062
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 496.133 29.526
  5.1 Offentlig forvaltning og service 402.549 30.040
  5.2 Andre forpligtelser 93.584 −514
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 278.814 −10.813
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 10.823 −94
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 6.138 1.100
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 6.138 1.100
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 182.361 0
10 Andre forpligtelser 290.941 −2.025
11 Revalueringskonti 589.140 0
12 Kapital og reserver 116.389 0
Passiver i alt 7.839.385 −34.197
Annexes
28 February 2023