Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

24 februarie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 592 990 −14
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 507 786 2 507
  2.1 Creanțe asupra FMI 230 497 265
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 277 289 2 241
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 15 599 −1 008
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 356 10
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 356 10
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 222 192 −36 586
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 223 427
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 220 935 −37 017
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 35 4
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 36 184 807
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 121 010 1 970
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 942 856 294
  7.2 Alte titluri de valoare 178 153 1 676
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 539 0
9 Alte active 309 729 −1 883
Total active 7 839 385 −34 197
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 553 763 −479
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 285 342 −48 349
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 172 020 7 035
  2.2 Facilitatea de depozit 4 112 013 −55 374
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 309 −10
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 29 540 −3 062
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 496 133 29 526
  5.1 Administrație publică 402 549 30 040
  5.2 Alte pasive 93 584 −514
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 278 814 −10 813
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 823 −94
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 6 138 1 100
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 6 138 1 100
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 182 361 0
10 Alte pasive 290 941 −2 025
11 Conturi de reevaluare 589 140 0
12 Capital și rezerve 116 389 0
Total pasive 7 839 385 −34 197
Annexes
28 February 2023