Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

24. února 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 592 990 −14
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 507 786 2 507
  2.1 Pohledávky za MMF 230 497 265
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 277 289 2 241
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 15 599 −1 008
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 356 10
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 356 10
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 222 192 −36 586
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 223 427
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 220 935 −37 017
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 35 4
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 36 184 807
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 121 010 1 970
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 942 856 294
  7.2 Ostatní cenné papíry 178 153 1 676
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 539 0
9 Ostatní aktiva 309 729 −1 883
Aktiva celkem 7 839 385 −34 197
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 553 763 −479
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 285 342 −48 349
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 172 020 7 035
  2.2 Vkladová facilita 4 112 013 −55 374
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 309 −10
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 29 540 −3 062
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 496 133 29 526
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 402 549 30 040
  5.2 Ostatní závazky 93 584 −514
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 278 814 −10 813
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 10 823 −94
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 6 138 1 100
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 6 138 1 100
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 182 361 0
10 Ostatní závazky 290 941 −2 025
11 Účty přecenění 589 140 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 116 389 0
Pasiva celkem 7 839 385 −34 197
Annexes
28 February 2023