Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

3. veljače 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 593 003 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 511 138 −8 324
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 230 049 178
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 281 090 −8 502
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 16 908 −1 565
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 012 −109
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 012 −109
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 258 759 −434
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 784 −457
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 257 951 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 24 22
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 25 848 −2 772
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 116 595 −6 805
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 940 606 −4 541
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 175 989 −2 264
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 539 −50
9 Ostala imovina 319 561 1 434
Ukupno imovina 7 875 365 −18 627
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 557 591 −1 405
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 282 811 13 864
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 202 230 26 280
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 079 293 −12 429
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 287 13
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 39 236 286
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 454 270 −43 449
  5.1 Opća država 353 427 −44 712
  5.2 Ostale obveze 100 842 1 263
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 339 046 10 792
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 962 −353
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 827 −160
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 827 −160
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 182 361 0
10 Ostale obveze 298 726 1 359
11 Računi revalorizacije 589 138 439
12 Kapital i pričuve 116 397 0
Ukupno obveze 7 875 365 −18 627
Annexes
7 February 2023