Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 02 03
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 593 003 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 511 138 −8 324
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 230 049 178
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 281 090 −8 502
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 908 −1 565
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 012 −109
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 012 −109
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 258 759 −434
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 784 −457
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 257 951 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 24 22
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 25 848 −2 772
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 116 595 −6 805
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 940 606 −4 541
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 175 989 −2 264
8 Valdžios skola eurais 21 539 −50
9 Kitas turtas 319 561 1 434
Visas turtas 7 875 365 −18 627
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 557 591 −1 405
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 282 811 13 864
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 202 230 26 280
  2.2 Indėlių galimybė 4 079 293 −12 429
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 287 13
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 39 236 286
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 454 270 −43 449
  5.1 Valdžiai 353 427 −44 712
  5.2 Kiti įsipareigojimai 100 842 1 263
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 339 046 10 792
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 10 962 −353
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 827 −160
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 827 −160
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 182 361 0
10 Kiti įsipareigojimai 298 726 1 359
11 Perkainojimo sąskaitos 589 138 439
12 Kapitalas ir rezervai 116 397 0
Visi įsipareigojimai 7 875 365 −18 627
Annexes
7 February 2023