SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

3. februar 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 593.003 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 511.138 −8.324
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 230.049 178
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 281.090 −8.502
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 16.908 −1.565
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.012 −109
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.012 −109
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.258.759 −434
  5.1 Primære markedsoperationer 784 −457
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.257.951 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 24 22
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 25.848 −2.772
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.116.595 −6.805
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.940.606 −4.541
  7.2 Andre værdipapirer 175.989 −2.264
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.539 −50
9 Andre aktiver 319.561 1.434
Aktiver i alt 7.875.365 −18.627
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.557.591 −1.405
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.282.811 13.864
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 202.230 26.280
  2.2 Indlånsfacilitet 4.079.293 −12.429
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.287 13
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 39.236 286
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 454.270 −43.449
  5.1 Offentlig forvaltning og service 353.427 −44.712
  5.2 Andre forpligtelser 100.842 1.263
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 339.046 10.792
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 10.962 −353
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 4.827 −160
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.827 −160
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 182.361 0
10 Andre forpligtelser 298.726 1.359
11 Revalueringskonti 589.138 439
12 Kapital og reserver 116.397 0
Passiver i alt 7.875.365 −18.627
Annexes
7 February 2023