Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

3. února 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 593 003 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 511 138 −8 324
  2.1 Pohledávky za MMF 230 049 178
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 281 090 −8 502
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 16 908 −1 565
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 012 −109
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 012 −109
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 258 759 −434
  5.1 Hlavní refinanční operace 784 −457
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 257 951 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 24 22
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 25 848 −2 772
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 116 595 −6 805
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 940 606 −4 541
  7.2 Ostatní cenné papíry 175 989 −2 264
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 539 −50
9 Ostatní aktiva 319 561 1 434
Aktiva celkem 7 875 365 −18 627
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 557 591 −1 405
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 282 811 13 864
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 202 230 26 280
  2.2 Vkladová facilita 4 079 293 −12 429
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 287 13
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 39 236 286
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 454 270 −43 449
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 353 427 −44 712
  5.2 Ostatní závazky 100 842 1 263
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 339 046 10 792
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 10 962 −353
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 827 −160
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 4 827 −160
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 182 361 0
10 Ostatní závazky 298 726 1 359
11 Účty přecenění 589 138 439
12 Základní kapitál a rezervní fondy 116 397 0
Pasiva celkem 7 875 365 −18 627
Annexes
7 February 2023