Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

3.2.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 593 003 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 511 138 −8 324
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 230 049 178
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 281 090 −8 502
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 16 908 −1 565
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 012 −109
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 012 −109
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 258 759 −434
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 784 −457
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 257 951 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 24 22
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 25 848 −2 772
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 116 595 −6 805
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 940 606 −4 541
  7.2 Muut arvopaperit 175 989 −2 264
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 539 −50
9 Muut saamiset 319 561 1 434
Vastaavaa yhteensä 7 875 365 −18 627
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 557 591 −1 405
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 282 811 13 864
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 202 230 26 280
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 079 293 −12 429
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 287 13
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 39 236 286
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 454 270 −43 449
  5.1 Julkisyhteisöt 353 427 −44 712
  5.2 Muut 100 842 1 263
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 339 046 10 792
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 10 962 −353
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 827 −160
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 827 −160
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 182 361 0
10 Muut velat 298 726 1 359
11 Arvonmuutostilit 589 138 439
12 Pääoma ja rahastot 116 397 0
Vastattavaa yhteensä 7 875 365 −18 627
Annexes
7 February 2023