Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

3 februarie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 593 003 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 511 138 −8 324
  2.1 Creanțe asupra FMI 230 049 178
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 281 090 −8 502
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 16 908 −1 565
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 012 −109
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 012 −109
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 258 759 −434
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 784 −457
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 257 951 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 24 22
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 25 848 −2 772
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 116 595 −6 805
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 940 606 −4 541
  7.2 Alte titluri de valoare 175 989 −2 264
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 539 −50
9 Alte active 319 561 1 434
Total active 7 875 365 −18 627
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 557 591 −1 405
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 282 811 13 864
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 202 230 26 280
  2.2 Facilitatea de depozit 4 079 293 −12 429
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 287 13
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 39 236 286
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 454 270 −43 449
  5.1 Administrație publică 353 427 −44 712
  5.2 Alte pasive 100 842 1 263
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 339 046 10 792
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 10 962 −353
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 4 827 −160
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 4 827 −160
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 182 361 0
10 Alte pasive 298 726 1 359
11 Conturi de reevaluare 589 138 439
12 Capital și rezerve 116 397 0
Total pasive 7 875 365 −18 627
Annexes
7 February 2023