Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

3. veebruar 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 593 003 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 511 138 −8 324
  2.1 Nõuded IMFi vastu 230 049 178
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 281 090 −8 502
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 16 908 −1 565
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 012 −109
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 012 −109
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 258 759 −434
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 784 −457
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 257 951 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 24 22
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 25 848 −2 772
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 116 595 −6 805
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 940 606 −4 541
  7.2 Muud väärtpaberid 175 989 −2 264
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 539 −50
9 Muud varad 319 561 1 434
Varad kokku 7 875 365 −18 627
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 557 591 −1 405
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 282 811 13 864
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 202 230 26 280
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 079 293 −12 429
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 287 13
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 39 236 286
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 454 270 −43 449
  5.1 Valitsussektor 353 427 −44 712
  5.2 Muud kohustused 100 842 1 263
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 339 046 10 792
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 10 962 −353
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 827 −160
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 827 −160
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 182 361 0
10 Muud kohustused 298 726 1 359
11 Ümberhindluskontod 589 138 439
12 Kapital ja reservid 116 397 0
Kohustused kokku 7 875 365 −18 627
Annexes
7 February 2023