Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani početni financijski izvještaj Eurosustava

1. siječnja 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 593 004
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 526 929
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 229 731
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 297 198
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 20 994
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 16 891
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 16 891
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 324 347
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 2 406
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 321 422
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 519
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 37 400
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 119 252
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 937 199
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 182 053
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 589
9 Ostala imovina 327 028
Ukupno imovina 7 987 435
Obveze (mil. EUR) Stanje
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 576 419
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 017 551
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 237 545
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 778 787
  2.3 Oročeni depoziti 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 219
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 81 610
4 Izdani dužnički certifikati 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 568 309
  5.1 Opća država 439 618
  5.2 Ostale obveze 128 692
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 538 279
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 895
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 719
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 719
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 182 361
10 Ostale obveze 303 716
11 Računi revalorizacije 587 532
12 Kapital i pričuve 115 045
Ukupno obveze 7 987 435
Annexes
10 January 2023