Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita laikotarpio pradžioje

2023 01 01
Turtas (mln. EUR) Likutis
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 593 004
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 526 929
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 229 731
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 297 198
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 994
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 891
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 891
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 324 347
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 2 406
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 321 422
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 519
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 37 400
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 119 252
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 937 199
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 182 053
8 Valdžios skola eurais 21 589
9 Kitas turtas 327 028
Visas turtas 7 987 435
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 576 419
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 017 551
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 237 545
  2.2 Indėlių galimybė 3 778 787
  2.3 Terminuotieji indėliai 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 219
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 81 610
4 Išleisti skolos sertifikatai 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 568 309
  5.1 Valdžiai 439 618
  5.2 Kiti įsipareigojimai 128 692
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 538 279
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 895
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 719
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 719
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 182 361
10 Kiti įsipareigojimai 303 716
11 Perkainojimo sąskaitos 587 532
12 Kapitalas ir rezervai 115 045
Visi įsipareigojimai 7 987 435
Annexes
10 January 2023