Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi esimene konsolideeritud finantsaruanne

1. jaanuar 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 593 004
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 526 929
  2.1 Nõuded IMFi vastu 229 731
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 297 198
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 20 994
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 16 891
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 16 891
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 324 347
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 2 406
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 321 422
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 519
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 37 400
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 119 252
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 937 199
  7.2 Muud väärtpaberid 182 053
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 589
9 Muud varad 327 028
Varad kokku 7 987 435
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 576 419
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 017 551
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 237 545
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 778 787
  2.3 Tähtajalised hoiused 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 219
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 81 610
4 Emiteeritud võlakirjad 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 568 309
  5.1 Valitsussektor 439 618
  5.2 Muud kohustused 128 692
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 538 279
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 895
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 719
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 719
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 182 361
10 Muud kohustused 303 716
11 Ümberhindluskontod 587 532
12 Kapital ja reservid 115 045
Kohustused kokku 7 987 435
Annexes
10 January 2023