Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară de deschidere consolidată la nivelul Eurosistemului

1 ianuarie 2023
Active (milioane EUR) Sold
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 593 004
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 526 929
  2.1 Creanțe asupra FMI 229 731
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 297 198
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 20 994
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 16 891
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 16 891
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 324 347
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 2 406
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 321 422
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 519
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 37 400
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 119 252
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 937 199
  7.2 Alte titluri de valoare 182 053
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 589
9 Alte active 327 028
Total active 7 987 435
Pasive (milioane EUR) Sold
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 576 419
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 017 551
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 237 545
  2.2 Facilitatea de depozit 3 778 787
  2.3 Depozite la termen 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 219
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 81 610
4 Certificate de creanță emise 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 568 309
  5.1 Administrație publică 439 618
  5.2 Alte pasive 128 692
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 538 279
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 895
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 4 719
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 4 719
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 182 361
10 Alte pasive 303 716
11 Conturi de reevaluare 587 532
12 Capital și rezerve 115 045
Total pasive 7 987 435
Annexes
10 January 2023