Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná počáteční rozvaha Eurosystému

1. ledna 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 593 004
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 526 929
  2.1 Pohledávky za MMF 229 731
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 297 198
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 994
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 891
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 891
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 324 347
  5.1 Hlavní refinanční operace 2 406
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 321 422
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 519
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 37 400
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 119 252
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 937 199
  7.2 Ostatní cenné papíry 182 053
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 589
9 Ostatní aktiva 327 028
Aktiva celkem 7 987 435
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 576 419
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 017 551
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 237 545
  2.2 Vkladová facilita 3 778 787
  2.3 Termínované vklady 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 219
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 81 610
4 Emitované dluhopisy 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 568 309
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 439 618
  5.2 Ostatní závazky 128 692
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 538 279
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 895
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 719
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 4 719
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 182 361
10 Ostatní závazky 303 716
11 Účty přecenění 587 532
12 Základní kapitál a rezervní fondy 115 045
Pasiva celkem 7 987 435
Annexes
10 January 2023