Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu avaustase

1.1.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 593 004
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 526 929
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 229 731
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 297 198
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 994
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 16 891
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 16 891
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 324 347
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 2 406
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 321 422
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 519
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 37 400
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 119 252
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 937 199
  7.2 Muut arvopaperit 182 053
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 589
9 Muut saamiset 327 028
Vastaavaa yhteensä 7 987 435
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 576 419
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 017 551
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 237 545
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 778 787
  2.3 Määräaikaistalletukset 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 219
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 81 610
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 568 309
  5.1 Julkisyhteisöt 439 618
  5.2 Muut 128 692
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 538 279
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 895
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 719
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 719
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 182 361
10 Muut velat 303 716
11 Arvonmuutostilit 587 532
12 Pääoma ja rahastot 115 045
Vastattavaa yhteensä 7 987 435
Annexes
10 January 2023