SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede åbningsbalance

1. januar 2023
Aktiver (mio. euro) Balance
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 593.004
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 526.929
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 229.731
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 297.198
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 20.994
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.891
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.891
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.324.347
  5.1 Primære markedsoperationer 2.406
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.321.422
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 519
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 37.400
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.119.252
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.937.199
  7.2 Andre værdipapirer 182.053
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.589
9 Andre aktiver 327.028
Aktiver i alt 7.987.435
Passiver (mio. euro) Balance
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.576.419
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.017.551
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 237.545
  2.2 Indlånsfacilitet 3.778.787
  2.3 Tidsindskud 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.219
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 81.610
4 Udstedte gældsbeviser 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 568.309
  5.1 Offentlig forvaltning og service 439.618
  5.2 Andre forpligtelser 128.692
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 538.279
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.895
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 4.719
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.719
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 182.361
10 Andre forpligtelser 303.716
11 Revalueringskonti 587.532
12 Kapital og reserver 115.045
Passiver i alt 7.987.435
Annexes
10 January 2023