Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Otvoritveni konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

1. januar 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 593.004
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 526.929
  2.1 Terjatve do MDS 229.731
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 297.198
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 20.994
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.891
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.891
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.324.347
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 2.406
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.321.422
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 519
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 37.400
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.119.252
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.937.199
  7.2 Drugi vrednostni papirji 182.053
8 Javni dolg v eurih 21.589
9 Druga sredstva 327.028
Skupaj sredstva 7.987.435
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.576.419
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.017.551
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 237.545
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 3.778.787
  2.3 Vezani depoziti 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.219
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 81.610
4 Izdani dolžniški certifikati 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 568.309
  5.1 Sektor država 439.618
  5.2 Druge obveznosti 128.692
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 538.279
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.895
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.719
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 4.719
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 182.361
10 Druge obveznosti 303.716
11 Računi prevrednotenja 587.532
12 Kapital in rezerve 115.045
Skupaj obveznosti 7.987.435
Annexes
10 January 2023