Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

9. prosinca 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 592 850 1
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 552 064 2 219
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 238 463 −1
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 313 601 2 220
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 23 397 −2 204
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 11 153 16
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 11 153 16
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 821 629 −1 245
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 381 −1 246
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 820 248 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 18 819 −7
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 118 189 6 391
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 952 318 5 981
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 165 872 410
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 724 0
9 Ostala imovina 320 348 4 061
Ukupno imovina 8 480 172 9 231
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 563 372 3 270
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 675 552 9 825
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 197 865 7 694
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 476 095 2 135
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 592 −4
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 48 899 5 847
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 558 414 −19 137
  5.1 Opća država 431 177 −19 583
  5.2 Ostale obveze 127 237 446
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 379 904 7 432
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 12 169 −59
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 925 288
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 925 288
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 189 859 0
10 Ostale obveze 319 721 1 765
11 Računi revalorizacije 611 738 0
12 Kapital i pričuve 114 617 0
Ukupno obveze 8 480 172 9 231
Annexes
13 December 2022