Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

9. detsember 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 592 850 1
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 552 064 2 219
  2.1 Nõuded IMFi vastu 238 463 −1
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 313 601 2 220
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 397 −2 204
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 11 153 16
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 153 16
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 821 629 −1 245
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 381 −1 246
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 820 248 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 18 819 −7
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 118 189 6 391
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 952 318 5 981
  7.2 Muud väärtpaberid 165 872 410
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 724 0
9 Muud varad 320 348 4 061
Varad kokku 8 480 172 9 231
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 563 372 3 270
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 675 552 9 825
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 197 865 7 694
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 476 095 2 135
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 592 −4
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 48 899 5 847
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 558 414 −19 137
  5.1 Valitsussektor 431 177 −19 583
  5.2 Muud kohustused 127 237 446
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 379 904 7 432
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 12 169 −59
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 925 288
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 925 288
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 189 859 0
10 Muud kohustused 319 721 1 765
11 Ümberhindluskontod 611 738 0
12 Kapital ja reservid 114 617 0
Kohustused kokku 8 480 172 9 231
Annexes
13 December 2022