Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 12 09
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 592 850 1
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 552 064 2 219
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 238 463 −1
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 313 601 2 220
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 397 −2 204
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 153 16
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 153 16
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 821 629 −1 245
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 381 −1 246
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 820 248 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 18 819 −7
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 118 189 6 391
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 952 318 5 981
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 165 872 410
8 Valdžios skola eurais 21 724 0
9 Kitas turtas 320 348 4 061
Visas turtas 8 480 172 9 231
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 563 372 3 270
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 675 552 9 825
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 197 865 7 694
  2.2 Indėlių galimybė 4 476 095 2 135
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 592 −4
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 48 899 5 847
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 558 414 −19 137
  5.1 Valdžiai 431 177 −19 583
  5.2 Kiti įsipareigojimai 127 237 446
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 379 904 7 432
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 169 −59
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 925 288
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 925 288
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 189 859 0
10 Kiti įsipareigojimai 319 721 1 765
11 Perkainojimo sąskaitos 611 738 0
12 Kapitalas ir rezervai 114 617 0
Visi įsipareigojimai 8 480 172 9 231
Annexes
13 December 2022