Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

9 decembrie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 592 850 1
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 552 064 2 219
  2.1 Creanțe asupra FMI 238 463 −1
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 313 601 2 220
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 23 397 −2 204
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 11 153 16
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 11 153 16
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 821 629 −1 245
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 381 −1 246
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 820 248 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 18 819 −7
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 118 189 6 391
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 952 318 5 981
  7.2 Alte titluri de valoare 165 872 410
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 724 0
9 Alte active 320 348 4 061
Total active 8 480 172 9 231
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 563 372 3 270
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 675 552 9 825
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 197 865 7 694
  2.2 Facilitatea de depozit 4 476 095 2 135
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 592 −4
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 48 899 5 847
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 558 414 −19 137
  5.1 Administrație publică 431 177 −19 583
  5.2 Alte pasive 127 237 446
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 379 904 7 432
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 12 169 −59
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 925 288
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 925 288
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 189 859 0
10 Alte pasive 319 721 1 765
11 Conturi de reevaluare 611 738 0
12 Capital și rezerve 114 617 0
Total pasive 8 480 172 9 231
Annexes
13 December 2022