Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

9.12.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 592 850 1
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 552 064 2 219
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 238 463 −1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 313 601 2 220
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 23 397 −2 204
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 153 16
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 153 16
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 821 629 −1 245
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 381 −1 246
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 820 248 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 18 819 −7
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 118 189 6 391
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 952 318 5 981
  7.2 Muut arvopaperit 165 872 410
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 724 0
9 Muut saamiset 320 348 4 061
Vastaavaa yhteensä 8 480 172 9 231
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 563 372 3 270
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 675 552 9 825
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 197 865 7 694
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 476 095 2 135
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 592 −4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 48 899 5 847
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 558 414 −19 137
  5.1 Julkisyhteisöt 431 177 −19 583
  5.2 Muut 127 237 446
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 379 904 7 432
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 12 169 −59
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 925 288
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 925 288
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 189 859 0
10 Muut velat 319 721 1 765
11 Arvonmuutostilit 611 738 0
12 Pääoma ja rahastot 114 617 0
Vastattavaa yhteensä 8 480 172 9 231
Annexes
13 December 2022