Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

9. prosince 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 592 850 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 552 064 2 219
  2.1 Pohledávky za MMF 238 463 −1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 313 601 2 220
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 397 −2 204
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 153 16
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 153 16
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 821 629 −1 245
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 381 −1 246
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 820 248 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 18 819 −7
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 118 189 6 391
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 952 318 5 981
  7.2 Ostatní cenné papíry 165 872 410
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 724 0
9 Ostatní aktiva 320 348 4 061
Aktiva celkem 8 480 172 9 231
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 563 372 3 270
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 675 552 9 825
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 197 865 7 694
  2.2 Vkladová facilita 4 476 095 2 135
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 592 −4
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 48 899 5 847
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 558 414 −19 137
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 431 177 −19 583
  5.2 Ostatní závazky 127 237 446
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 379 904 7 432
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 12 169 −59
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 925 288
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 925 288
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 189 859 0
10 Ostatní závazky 319 721 1 765
11 Účty přecenění 611 738 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 617 0
Pasiva celkem 8 480 172 9 231
Annexes
13 December 2022