SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

9. december 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 592.850 1
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 552.064 2.219
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 238.463 −1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 313.601 2.220
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 23.397 −2.204
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.153 16
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.153 16
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.821.629 −1.245
  5.1 Primære markedsoperationer 1.381 −1.246
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.820.248 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 18.819 −7
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.118.189 6.391
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.952.318 5.981
  7.2 Andre værdipapirer 165.872 410
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.724 0
9 Andre aktiver 320.348 4.061
Aktiver i alt 8.480.172 9.231
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.563.372 3.270
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.675.552 9.825
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 197.865 7.694
  2.2 Indlånsfacilitet 4.476.095 2.135
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.592 −4
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 48.899 5.847
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 558.414 −19.137
  5.1 Offentlig forvaltning og service 431.177 −19.583
  5.2 Andre forpligtelser 127.237 446
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 379.904 7.432
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 12.169 −59
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.925 288
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.925 288
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 189.859 0
10 Andre forpligtelser 319.721 1.765
11 Revalueringskonti 611.738 0
12 Kapital og reserver 114.617 0
Passiver i alt 8.480.172 9.231
Annexes
13 December 2022