Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

9. december 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 592.850 1
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 552.064 2.219
  2.1 Terjatve do MDS 238.463 −1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 313.601 2.220
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 23.397 −2.204
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 11.153 16
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.153 16
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.821.629 −1.245
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.381 −1.246
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.820.248 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 18.819 −7
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.118.189 6.391
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.952.318 5.981
  7.2 Drugi vrednostni papirji 165.872 410
8 Javni dolg v eurih 21.724 0
9 Druga sredstva 320.348 4.061
Skupaj sredstva 8.480.172 9.231
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.563.372 3.270
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.675.552 9.825
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 197.865 7.694
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.476.095 2.135
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.592 −4
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 48.899 5.847
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 558.414 −19.137
  5.1 Sektor država 431.177 −19.583
  5.2 Druge obveznosti 127.237 446
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 379.904 7.432
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.169 −59
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.925 288
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.925 288
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 189.859 0
10 Druge obveznosti 319.721 1.765
11 Računi prevrednotenja 611.738 0
12 Kapital in rezerve 114.617 0
Skupaj obveznosti 8.480.172 9.231
Annexes
13 December 2022