Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

25. studenoga 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 592 848 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 549 830 646
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 238 147 779
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 311 683 −133
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 26 286 528
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 11 337 84
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 11 337 84
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 821 841 −296 095
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 835 206
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 819 976 −296 294
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 30 −7
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 19 408 2 229
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 109 028 −4 477
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 944 304 −5 510
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 164 724 1 033
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 724 0
9 Ostala imovina 319 139 −535
Ukupno imovina 8 471 442 −297 620
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 557 705 −447
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 553 497 −299 762
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 203 439 −8 090
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 348 458 −290 489
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 600 −1 183
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 45 618 −3 379
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 675 316 −6 233
  5.1 Opća država 558 773 −9 637
  5.2 Ostale obveze 116 543 3 405
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 383 334 18 088
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 12 723 172
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 541 −175
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 541 −175
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 189 859 0
10 Ostale obveze 321 453 −5 884
11 Računi revalorizacije 611 738 0
12 Kapital i pričuve 114 658 0
Ukupno obveze 8 471 442 −297 620
Annexes
29 November 2022