Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2022 11 25
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 592 848 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 549 830 646
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 238 147 779
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 311 683 −133
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 26 286 528
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 11 337 84
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 11 337 84
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 821 841 −296 095
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 1 835 206
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 819 976 −296 294
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 30 −7
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 19 408 2 229
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 109 028 −4 477
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 944 304 −5 510
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 164 724 1 033
8 Valdžios skola eurais 21 724 0
9 Kitas turtas 319 139 −535
Visas turtas 8 471 442 −297 620
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 557 705 −447
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 553 497 −299 762
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 203 439 −8 090
  2.2 Indėlių galimybė 4 348 458 −290 489
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 600 −1 183
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 45 618 −3 379
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 675 316 −6 233
  5.1 Valdžiai 558 773 −9 637
  5.2 Kiti įsipareigojimai 116 543 3 405
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 383 334 18 088
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 12 723 172
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 541 −175
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 541 −175
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 189 859 0
10 Kiti įsipareigojimai 321 453 −5 884
11 Perkainojimo sąskaitos 611 738 0
12 Kapitalas ir rezervai 114 658 0
Visi įsipareigojimai 8 471 442 −297 620
Annexes
29 November 2022