Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

25.11.2022
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 592 848 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 549 830 646
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 238 147 779
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 311 683 −133
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 286 528
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 11 337 84
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 11 337 84
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 821 841 −296 095
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 1 835 206
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 819 976 −296 294
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 30 −7
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 19 408 2 229
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 109 028 −4 477
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 944 304 −5 510
  7.2 Muut arvopaperit 164 724 1 033
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 724 0
9 Muut saamiset 319 139 −535
Vastaavaa yhteensä 8 471 442 −297 620
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 557 705 −447
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 553 497 −299 762
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 203 439 −8 090
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 348 458 −290 489
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 600 −1 183
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 45 618 −3 379
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 675 316 −6 233
  5.1 Julkisyhteisöt 558 773 −9 637
  5.2 Muut 116 543 3 405
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 383 334 18 088
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 12 723 172
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 541 −175
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 541 −175
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 189 859 0
10 Muut velat 321 453 −5 884
11 Arvonmuutostilit 611 738 0
12 Pääoma ja rahastot 114 658 0
Vastattavaa yhteensä 8 471 442 −297 620
Annexes
29 November 2022