Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

25. listopadu 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 592 848 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 549 830 646
  2.1 Pohledávky za MMF 238 147 779
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 311 683 −133
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 286 528
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 337 84
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 337 84
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 821 841 −296 095
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 835 206
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 819 976 −296 294
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 30 −7
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 19 408 2 229
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 109 028 −4 477
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 944 304 −5 510
  7.2 Ostatní cenné papíry 164 724 1 033
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 724 0
9 Ostatní aktiva 319 139 −535
Aktiva celkem 8 471 442 −297 620
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 557 705 −447
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 553 497 −299 762
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 203 439 −8 090
  2.2 Vkladová facilita 4 348 458 −290 489
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 600 −1 183
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 45 618 −3 379
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 675 316 −6 233
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 558 773 −9 637
  5.2 Ostatní závazky 116 543 3 405
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 383 334 18 088
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 12 723 172
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 541 −175
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 541 −175
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 189 859 0
10 Ostatní závazky 321 453 −5 884
11 Účty přecenění 611 738 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 658 0
Pasiva celkem 8 471 442 −297 620
Annexes
29 November 2022