Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

25. november 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 592 848 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 549 830 646
  2.1 Nõuded IMFi vastu 238 147 779
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 311 683 −133
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 286 528
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 11 337 84
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 337 84
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 821 841 −296 095
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 835 206
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 819 976 −296 294
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 30 −7
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 19 408 2 229
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 109 028 −4 477
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 944 304 −5 510
  7.2 Muud väärtpaberid 164 724 1 033
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 724 0
9 Muud varad 319 139 −535
Varad kokku 8 471 442 −297 620
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 557 705 −447
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 553 497 −299 762
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 203 439 −8 090
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 348 458 −290 489
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 600 −1 183
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 45 618 −3 379
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 675 316 −6 233
  5.1 Valitsussektor 558 773 −9 637
  5.2 Muud kohustused 116 543 3 405
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 383 334 18 088
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 12 723 172
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 541 −175
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 541 −175
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 189 859 0
10 Muud kohustused 321 453 −5 884
11 Ümberhindluskontod 611 738 0
12 Kapital ja reservid 114 658 0
Kohustused kokku 8 471 442 −297 620
Annexes
29 November 2022