SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

25. november 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 592.848 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 549.830 646
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 238.147 779
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 311.683 −133
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 26.286 528
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.337 84
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.337 84
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.821.841 −296.095
  5.1 Primære markedsoperationer 1.835 206
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.819.976 −296.294
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 30 −7
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 19.408 2.229
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.109.028 −4.477
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.944.304 −5.510
  7.2 Andre værdipapirer 164.724 1.033
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.724 0
9 Andre aktiver 319.139 −535
Aktiver i alt 8.471.442 −297.620
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.557.705 −447
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.553.497 −299.762
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 203.439 −8.090
  2.2 Indlånsfacilitet 4.348.458 −290.489
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.600 −1.183
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 45.618 −3.379
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 675.316 −6.233
  5.1 Offentlig forvaltning og service 558.773 −9.637
  5.2 Andre forpligtelser 116.543 3.405
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 383.334 18.088
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 12.723 172
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.541 −175
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.541 −175
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 189.859 0
10 Andre forpligtelser 321.453 −5.884
11 Revalueringskonti 611.738 0
12 Kapital og reserver 114.658 0
Passiver i alt 8.471.442 −297.620
Annexes
29 November 2022