Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

25 noiembrie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 592 848 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 549 830 646
  2.1 Creanțe asupra FMI 238 147 779
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 311 683 −133
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 26 286 528
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 11 337 84
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 11 337 84
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 821 841 −296 095
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 835 206
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 819 976 −296 294
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 30 −7
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 19 408 2 229
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 109 028 −4 477
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 944 304 −5 510
  7.2 Alte titluri de valoare 164 724 1 033
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 724 0
9 Alte active 319 139 −535
Total active 8 471 442 −297 620
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 557 705 −447
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 553 497 −299 762
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 203 439 −8 090
  2.2 Facilitatea de depozit 4 348 458 −290 489
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 600 −1 183
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 45 618 −3 379
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 675 316 −6 233
  5.1 Administrație publică 558 773 −9 637
  5.2 Alte pasive 116 543 3 405
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 383 334 18 088
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 12 723 172
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 541 −175
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 541 −175
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 189 859 0
10 Alte pasive 321 453 −5 884
11 Conturi de reevaluare 611 738 0
12 Capital și rezerve 114 658 0
Total pasive 8 471 442 −297 620
Annexes
29 November 2022