Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

25. november 2022
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 592.848 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 549.830 646
  2.1 Terjatve do MDS 238.147 779
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 311.683 −133
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 26.286 528
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 11.337 84
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 11.337 84
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.821.841 −296.095
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 1.835 206
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.819.976 −296.294
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 30 −7
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 19.408 2.229
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.109.028 −4.477
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.944.304 −5.510
  7.2 Drugi vrednostni papirji 164.724 1.033
8 Javni dolg v eurih 21.724 0
9 Druga sredstva 319.139 −535
Skupaj sredstva 8.471.442 −297.620
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.557.705 −447
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.553.497 −299.762
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 203.439 −8.090
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.348.458 −290.489
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.600 −1.183
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 45.618 −3.379
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 675.316 −6.233
  5.1 Sektor država 558.773 −9.637
  5.2 Druge obveznosti 116.543 3.405
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 383.334 18.088
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 12.723 172
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 5.541 −175
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 5.541 −175
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 189.859 0
10 Druge obveznosti 321.453 −5.884
11 Računi prevrednotenja 611.738 0
12 Kapital in rezerve 114.658 0
Skupaj obveznosti 8.471.442 −297.620
Annexes
29 November 2022