Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

18. studenoga 2022.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 592 848 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 549 185 −1 703
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 237 368 24
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 311 816 −1 727
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 759 545
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 11 253 −153
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 11 253 −153
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 117 936 111
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 1 629 84
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 116 269 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 37 27
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 17 179 872
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 113 505 5 180
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 949 814 4 684
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 163 691 497
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 724 0
9 Ostala imovina 319 675 −452
Ukupno imovina 8 769 062 4 400
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 558 152 −1 982
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 853 259 −56 535
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 211 529 −3 498
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 638 947 −53 009
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 2 783 −28
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 48 998 519
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 681 548 58 285
  5.1 Opća država 568 410 65 988
  5.2 Ostale obveze 113 138 −7 703
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 365 246 −3 106
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 12 551 45
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 716 −92
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 716 −92
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 189 859 0
10 Ostale obveze 327 337 7 265
11 Računi revalorizacije 611 738 0
12 Kapital i pričuve 114 658 0
Ukupno obveze 8 769 062 4 400
Annexes
22 November 2022