SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

18. november 2022
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 592.848 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 549.185 −1.703
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 237.368 24
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 311.816 −1.727
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 25.759 545
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 11.253 −153
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 11.253 −153
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.117.936 111
  5.1 Primære markedsoperationer 1.629 84
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.116.269 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 37 27
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 17.179 872
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.113.505 5.180
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.949.814 4.684
  7.2 Andre værdipapirer 163.691 497
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.724 0
9 Andre aktiver 319.675 −452
Aktiver i alt 8.769.062 4.400
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.558.152 −1.982
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.853.259 −56.535
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 211.529 −3.498
  2.2 Indlånsfacilitet 4.638.947 −53.009
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2.783 −28
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 48.998 519
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 681.548 58.285
  5.1 Offentlig forvaltning og service 568.410 65.988
  5.2 Andre forpligtelser 113.138 −7.703
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 365.246 −3.106
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 12.551 45
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 5.716 −92
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.716 −92
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 189.859 0
10 Andre forpligtelser 327.337 7.265
11 Revalueringskonti 611.738 0
12 Kapital og reserver 114.658 0
Passiver i alt 8.769.062 4.400
Annexes
22 November 2022