Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

18. listopadu 2022
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 592 848 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 549 185 −1 703
  2.1 Pohledávky za MMF 237 368 24
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 311 816 −1 727
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 759 545
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 11 253 −153
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 11 253 −153
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 117 936 111
  5.1 Hlavní refinanční operace 1 629 84
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 116 269 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 37 27
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 17 179 872
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 113 505 5 180
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 949 814 4 684
  7.2 Ostatní cenné papíry 163 691 497
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 724 0
9 Ostatní aktiva 319 675 −452
Aktiva celkem 8 769 062 4 400
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 558 152 −1 982
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 853 259 −56 535
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 211 529 −3 498
  2.2 Vkladová facilita 4 638 947 −53 009
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 783 −28
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 48 998 519
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 681 548 58 285
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 568 410 65 988
  5.2 Ostatní závazky 113 138 −7 703
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 365 246 −3 106
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 12 551 45
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 716 −92
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 716 −92
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 189 859 0
10 Ostatní závazky 327 337 7 265
11 Účty přecenění 611 738 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 114 658 0
Pasiva celkem 8 769 062 4 400
Annexes
22 November 2022