Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

18. november 2022
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 592 848 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 549 185 −1 703
  2.1 Nõuded IMFi vastu 237 368 24
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 311 816 −1 727
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 25 759 545
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 11 253 −153
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 11 253 −153
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 117 936 111
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 1 629 84
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 116 269 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 37 27
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 17 179 872
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 113 505 5 180
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 949 814 4 684
  7.2 Muud väärtpaberid 163 691 497
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 724 0
9 Muud varad 319 675 −452
Varad kokku 8 769 062 4 400
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 558 152 −1 982
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 853 259 −56 535
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 211 529 −3 498
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 638 947 −53 009
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 2 783 −28
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 48 998 519
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 681 548 58 285
  5.1 Valitsussektor 568 410 65 988
  5.2 Muud kohustused 113 138 −7 703
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 365 246 −3 106
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 12 551 45
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 716 −92
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 716 −92
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 189 859 0
10 Muud kohustused 327 337 7 265
11 Ümberhindluskontod 611 738 0
12 Kapital ja reservid 114 658 0
Kohustused kokku 8 769 062 4 400
Annexes
22 November 2022