Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

18 noiembrie 2022
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 592 848 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 549 185 −1 703
  2.1 Creanțe asupra FMI 237 368 24
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 311 816 −1 727
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 25 759 545
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 11 253 −153
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 11 253 −153
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 117 936 111
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 1 629 84
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 116 269 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 37 27
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 17 179 872
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 113 505 5 180
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 949 814 4 684
  7.2 Alte titluri de valoare 163 691 497
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 724 0
9 Alte active 319 675 −452
Total active 8 769 062 4 400
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 558 152 −1 982
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 853 259 −56 535
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 211 529 −3 498
  2.2 Facilitatea de depozit 4 638 947 −53 009
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 2 783 −28
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 48 998 519
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 681 548 58 285
  5.1 Administrație publică 568 410 65 988
  5.2 Alte pasive 113 138 −7 703
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 365 246 −3 106
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 12 551 45
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 716 −92
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 716 −92
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 189 859 0
10 Alte pasive 327 337 7 265
11 Conturi de reevaluare 611 738 0
12 Capital și rezerve 114 658 0
Total pasive 8 769 062 4 400
Annexes
22 November 2022